Langlys er viktig for trafikksikkerheten

De aller fleste ulykker i trafikken skyldes menneskelige faktorer, som at sjåføren har vært uoppmerksom eller på noen annen måte har mistet oversikt over hva som skjer i trafikken.​

Noen faktorer er en selvfølge for de aller fleste, som å ikke drikke alkohol før du kjører bil eller prøve å ikke bruke mobil eller andre forstyrrende elementer. I noen situasjoner kan riktig bruk av langlys være et annet viktig element for å unngå ulykker.

I Norge kan det være svært mørkt langs veien i store deler av året. Hvis du ikke benytter langlys når det er mulig, mister du oversikten over en ganske lang strekning som ikke blir opplyst med det vanlige nærlyset på bilen. Det kan i verste fall føre til ulykker i trafikken.

Riktig bruk av langlyset

Langlyset kalles også for fjernlys, og det finnes egne regler for både når det kan brukes og hvor sterkt det skal være. Nylig er reglene for antall og effekt endret, slik at det nå er mulig med sterkere fjernlys på de fleste biler. Det er også viktig å bruke langlyset riktig:

  • Pass på å ikke bruke langlyset når du ikke trenger det. Det sterke lyset kan blende både deg selv og andre trafikanter. Derfor må du selvfølgelig bytte til nærlys når du møter en annen bil, men pass også på den blendende effekten på deg selv.
  • Bruk langlyset når du trenger det. Like viktig som å ikke bruke langlyset når det blender noen, er å faktisk bruke langlyset når du trenger det. Det gjelder også i for eksempel byer.​​​​​​​