Cathrine  Forsberg

Föreläser om hörsel och vår ljudmiljö.

Cathrine Forsberg

Kontakt

Cathrine Forsberg
Liljemovägen 13
15148 Södertälje

Mobil: 0737316161 – enbart SMS då jag är gravt hörselskadad.

E-post: tinnituscat@gmail.com